Hoppa till innehåll

Tjänster

Brottmål

Jag är försvarsadvokat sedan mer än 10 år. Jag företräder Dig såsom offentlig försvarare och även om Du så önskar som privat försvarare. Jag åtar mig även målsägandebiträdesuppdrag, där jag företräder Dig som har blivit utsatt för ett brott. Det är en fördel att jag uppträder på ”båda sidor” då det därför blir lättare för mig att förstå styrkor och svagheter avseende åklagarens talan och vilken bevisning som ska föras (eller inte föras) i processen. Jag är med dig hela vägen, från första förhöret till avslut. Du får en personlig kontakt och en mycket bra hjälp för at belysa din syn på den misstanke som riktas mot dig eller det som du utsatts för.

Jag är försvarsadvokat vad gäller samtliga brott som du kan misstänkas för. Ett brottmål kan handla om en ringa stöld (tidigare snatteri), en misshandel eller allvarligare brott. Alldeles oavsett är det en anspänning att vara misstänkt för ett brott och det är ofta mycket annat som tankarna snurrar kring när du är misstänkt, alldeles särskilt när det gäller om du har blivit anhållen eller häktad. Det kan vara oro för att få en prick i registret, det kan vara en oro för ditt arbete eller vad anhöriga och andra ska säga. Dessa aspekter är viktiga att belysa samtidigt som det är viktigt att få en klar bild av den rättsliga processen. Jag finns där för de frågor som kan finnas och förklarar processen för dig och ser till att saken belyses på rätt sätt, dvs där din åsikt kommer fram och dina synpunkter förs fram både till polisen och vid rätten.

Jag är även målsägandebiträde om du själv blivit utsatt för ett brott. Att bli utsatt för ett brott är jobbigt, det är också viktigt att veta hur processen går till. Många som blir utsatta för brott har rätt att få ett målsägandebiträde utsett av rätten som betalas av staten, men det är du som ska söka om det. I detta sammanhang kan det finnas skadestånds- och ersättningsfrågor som ska tas upp och som ska hanteras på ett sätt både gentemot den som har gjort brottet mot dig och mot försäkringsbolag och/eller försäkringskassan. Jag finns där för de frågor som kan finnas och förklarar processen för dig och ser till att saken belyses på rätt sätt, dvs där din åsikt kommer fram och dina synpunkter förs fram både till polisen och vid rätten.

Familjemål

Jag hanterar mål avseende vårdnad, boende och umgänge beträffande barn, äktenskapsskillnader och bodelningar. Vidare hjälper jag dig i frågor avseende arv och testamenten. Jag hjälper också till vad gäller HAAG-ärenden (återföranden av barn) och hanterar även, genom nätverk, internationella familjeärenden.

Barnen är det mest värdefulla som finns för dig som förälder. När förhållandet knakar i fogarna och det blir diskussioner om barnen blir det ofta mycket känslosamt och mycket tankar som måste redas ut. Barnets bästa är det som är det som tas hänsyn till vad gäller juridiken. Det handlar således inte om rättvisa mellan föräldrarna eller något annat. Dock brukar två föräldrar som hamnar i en rättslig tvist avseende barnen inte ha samma åsikt avseende vad som är barnets bästa. Jag finns där för att reda ut i känslorna och hjälpa dig att få din åsikt om vad som är barnets bästa vara den åsikt som förs fram på bästa sätt.

När någon nära anhörig dör händer en hel del saker som du inte kunde förutse, det är också många saker som ska hanteras, abonnemang som ska avslutas, bostäder som ska gås igenom och i vissa fall säljas, många gånger ska det dessutom vara flera arvingar som ska komma överens och ibland finns det även ett (eller flera) testamenten som ska hanteras. Att i förtid upprätta exempelvis framtidsfullmakter, testamenten eller annat kan många gånger hjälpa till. Jag hjälper till med att upprätta testamenten och framtidsfullmakter. Jag hjälper också till med att reda ut den ofta ganska röriga situation som uppstår vid ett dödsfall.

Det är inte alltid allt sker inom Sveriges gränser, idag är det inte helt ovanligt att man träffas över gränserna, skaffar familj över gränserna eller flyttar på ålderns höst. Detta ställer särskilda krav på hanteringen av dels tvister avseende barn och skilsmässor samt även frågor om arv och testamenten. Jag jobbar med familjerättsliga ärenden med internationell anknytning då också med advokatkollegor som finns i andra länder. I denna aspekt finns jag även på Utrikesdepartementets lista avseende biträden som åtar sig ärenden avseende barn som olovligen förs mellan länder (HAAG-ärenden).

Sociala mål

Jag hanterar LVU,LVM och LPT-mål där Du som enskild behöver hjälp vid denna typ av mål vid förvaltningsrätten.

Vad gäller LVU mål (tvångsomhändertagande av unga) hjälper jag dels dig som blir vårdad enligt denna lagstiftning och även dig som förälder till ett barn som blir placerad enligt denna lagstiftning. Det kan tyckas som ett oerhört ingrepp att plötsligt bli tagen från sina nära och kära alternativt att inte längre få ha sitt barn boende hos sig. Det är därför viktigt att det enbart används då det är absolut nödvändigt och då det finns lagstöd för det. Jag ser till att hjälpa dig med att föra fram de aspekter som gör att beslutet blir korrekt och att ingripandet i vart fall blir så lite ingripande som möjligt.

Vad gäller LVM (tvångsomhändertagande av missbrukare) hjälper jag dig som blir tvångsvårdad enligt denna lagstiftning att föra fram de argument som gör att du eventuellt inte ska bli vårdad enligt denna lagstiftning. Det är viktigt att komma ihåg att det är enbart i absoluta undantagsfall man kan tvångsomhänderta en vuxen, myndig person på grund av missbruk och det gäller då att se till att det inte sker för lättvindigt eller om det inte finns lagstöd.

Vad gäller LPT (tvångsomhändertagande avseende psykiatri) hjälper jag dig som blir tvångsvårdad enligt denna lagstiftning att föra fram de argument som du har för att inte bli tvångsomhändertagen om du inte vill omhändertas. Du är ofta i en mycket utsatt situation där sjukvården kan anse att du behöver tvångsomhändertas, men det måste alltid finnas lagstöd och även här är det en sista utväg som inte ska användas om det inte är absolut nödvändigt.

Migrationsmål

Jag hanterar mål när det gäller uppehållstillstånd i Sverige gentemot Migrationsverket där jag företräder Dig som enskild vid uppehållstillståndsfrågor, försvarsfrågor och/eller arbetstillstånd.

Att komma till Sverige som flykting eller skyddsbehövande innebär att du lämnat allt bakom dig, ditt hemland, din bostad och många gånger också dina tillgångar samt anhöriga. Du befinner dig i ett nytt land där du inte kan språket och där hela ditt liv kretsar kring att dels lära känna ditt nya land och samtidigt kunna avlägga en tydlig och detaljerad berättelse till Migrationsverket om varför just du ska stanna i Sverige och inte åka tillbaka till det land där du råkat ut för en oacceptabel behandling utan att få hjälp av landets myndigheter. Jag hjälper dig att föra fram dina argument och förklarar hur processen går till från asylansökan till slutligt beslut. Vid kommunikationen används opartiska tolkar som gör att vi förstår varandra på ett bra sätt.

Att komma till Sverige som arbetssökande kan även detta vara en utmaning, särskilt när du har arbetat första perioden i Sverige och arbetstillståndet ska förnyas. Det gäller att hålla koll på tider, löner, semesterersättningar och försäkringar samt mycket annat. Jag hjälper dig med att se vad det är som behövs och om kraven är uppfyllda samt hjälper dig med ansökan.

Övriga frågor

Jag kan hjälpa dig även med övrigt avseende allmänjuridik. Det kan röra sig om ärenden mot myndigheter, mot företag eller även mellan mindre företag om det behovet finns. Tveka inte att höra av dig om du har behov av hjälp för ett förutsättningslöst samtal.